Profesionalni i drustveni angažman

PROFESIONALNI I DRUŠTVENI ANGAŽMAN:

Zoran Rakić je cenjen stručnjak i profesionalac o čemu govore i podaci da je sedam godina bio šef odseka, član umetničke komisije, član komisije Zajednice muzičkih škola Srbije, podpredsednik stručnog odbora međunarodne manifestacije ”Dani harmonike”, Počasni član odbora za organizaciju takmičenja BiH,  mentor, recenzent i autor brojne bibliografije. Često učestvuje u radu stručnih žirija:

 • 1995.g. u Subotici na Festivalu m.š. Srbije;
 • 1996.g. u Beogradu na Republičkom takmičenju;
 • 1996.g. u Smederevu na Međunarodnoj manifestaciji ”Dani harmonike”;
 • 1997.g. u Beogradu na takmičenju ”I harmonika Srbije”;
 • 1997.g. u Smederevu na Međunarodnoj manifestaciji ”Dani harmonike”;
 • 1998.g. u Beogradu na takmičenju ”I harmonika Srbije”;
 • 1998.g. u Smederevu na Međunarodnoj manifestaciji ”Dani harmonike”;
 • 1999.g. u Loznici na ”Smotri regiona”;
 • 1999.g. u Kragujevcu na takmičenju ”I harmonika Srbije”;
 • 2000.g. u Slovačkoj na ”III međunarodnom festivalu” u Tatranskoj Štrbi ( predsednik žirija );
 • 2000.g. u Loznici na Međuokružnom takmičenju ( predsednik žirija);
 • 2000.g. u Beogradu na Republčkom takmičenju;
 • 2000.g. u Aranđelovcu na Festivalu m.š. Srbije;
 • 2000.g. u Smederevu na Međunardnoj manifestaciji ”Dani harmonike”;
 • 2000.g. u Grčkoj na Međunarodnom festivalu u Paraliji ( predsednik žirija );
 • 2000.g. u Beogradu na Saveznom takmičenju;
 • 2001.g. u Loznici na Međuokružnom takmičenju ( predsednik žirija );
 • 2001.g. u Smederevu na Međunarodnoj manifestaciji ”Dani harmonike” ( predsednik žirija za dve kategorije );
 • 2001.g. u Novom Kneževcu na Međunarodnom festivalu;
 • 2002.g. u Loznici na Međuokružnom takmičenju ( predsednik žirija );
 • 2002.g. u Zemunu na Festivalu m.š. Srbije;
 • 2002.g. u Smederevu na Međunarodnoj manifestaciji ”Dani harmonike”;
 • 2002.g. u Novom Kneževcu na Međunarodnom festivalu.
 • 2003.g. u Loznici na takmičenju »Mladi harmonikaši« (predsednik)
 • 2003.g. u Smederevu na »Danima harmonike«
 • 2003.g. u Novom Kneževcu na Međunarodnom festivalu;
 • 2004.g. u Beogradu na Republickom takmicenju;
 • 2004.g. u Ubu na takmicenju harmonikasa (predsednik);
 • 2004.g. u Lazarevcu na takmicenju harmonikasa (predsednik);
 • 2004.g. u Smederevu na Danima harmonike (predsednik za tri kategorije);
 • 2004.g. u Kragujevcu na takmicenju »Zvezdane staze« (predsednik).
 • 2004.g. u Novom Kneževcu na Međunarodnom festivalu;
 • 2005.g. u Kragujevcu na takmicenju »Zvezdane staze« (predsednik).
 • 2005.g. u Ubu na takmicenju harmonikasa (predsednik);
 • 2005.g. u Smederevu na Danima harmonike;
 • 2005.g. u Sidneju u Australiji na Medjunarodnom takmicenju;
 • 2005.g. u Lazarevcu na takmičenju harmonikaša(predsednik žirija);
 • 2005.g. u Burbulu u Francuskoj na Svetskom trofeju harmonike;
 • 2005.g. u Kaštelo Branku u Portugaliji na Svetskom kupu harmonike;
 • 2005.g. u Novom Kneževcu na Međunarodnom festivalu;
 • 2006.g. u Beogradu na Republickom takmicenju;
 • 2006.g. u Tivtu u Crnoj Gori na Republičkom takmičenju kamerne muzike;
 • 2006.g. u Ubu na takmicenju harmonikasa (predsednik);
 • 2006.g. u Lazarevcu na takmicenju harmonikasa (predsednik);
 • 2006.g. u Smederevu na Danima harmonike;
 • 2006.g. u Palađijanelu u Italiji na Međunarodnom takmičenju;
 • 2006.g. u Novom Kneževcu na Međunarodnom festivalu;
 • 2007.g. u Ubu na takmicenju harmonikasa (predsednik);
 • 2007.g. u Herceg Novom u Crnoj Gori na Republičkom takmičenju;
 • 2007.g. u Lazarevcu na takmicenju harmonikasa (predsednik);
 • 2007.g. u Smederevu na Danima harmonike (kategorija za kompozitore);
 • 2007.g. u Ljibljani u Sloveniji na Međunarodnom takmičenju;
 • 2007.g. u Samari u Rusiji na Svetskom trofeju harmonike;
 • 2007.g. u Novom Kneževcu na Međunarodnom festivalu;
 • 2008.g. u Ubu na takmicenju harmonikasa (predsednik);
 • 2008.g. u Lazarevcu na takmicenju harmonikasa (predsednik);
 • 2008.g. u Smederevu na Danima harmonike;
 • 2008.g. u Aranđelovcu na Međunarodnom takmičenju;
 • 2008.g. u Žalecu u Sloveniji na Republičkom takmičenju harmonikaša;
 • 2008.g. u Glazgovu u Velikoj Britaniji na Svetskom kupu harmonike;
 • 2009.g. u Aranđelovcu na Međunarodnom takmičenju;
 • 2009.g. u Kijevu u Ukrajini na Međunarodnom takmičenju »AccoHoliday«;
 • 2009.g. u Lazarevcu na takmicenju harmonikasa (predsednik);
 • 2009.g. u Smederevu na Danima harmonike;
 • 2009.g. na Međunarodnom takmičenju „Ohridski biseri“ u Makedoniji;

Zoran Rakić je bio angažovan i kao predavač na seminarima, letnjim i zimskim školama   i to:

 • 2000. i 2001.g. u Vranju;
 • 1999., 2001. i 2008.g. (akreditovan seminar za nastavnike harmonike) u Valjevu;
 • 2000. i 2001.g. u Zemunu;
 • 2001., 2002. i 2004.g. u Svilajncu;
 • 2002.g. u Apatinu;
 • 2002., 2003., 2004., 2005., 2006. i 2007.g. u Kragujevcu na Međunarodnoj letnjoj skoli;
 • 2002. i 2003g. u Sarajevu za nastavnike BiH;
 • 2003.g. u Dubrovniku;
 • 2003., 2004., 2005.,  2006., 2007., 2008. i 2009.g. u Banji Koviljači;
 • 2006., 2007. i 2008.g. na Divčibarama;
 • 2008.g. u Smederevu;
 • 2008.g. u Žalecu u Sloveniji na Međunarodnoj letnjoj školi;
 • 2009,g, Banji Koviljači.
  Zoran Rakić je dobitnik više nagrada i priznanja:

 • 2000. i 2001. i 2004.g. nagrade ”Kosta Manojlović” za dostignuća u oblasti pedagogije;
 • 2001. i 2002.g. nagrade ”m.š. Vučković” kao najuspešniji nastavnik takmičenja ( 2001.g. osvojenih 7, a 2002.g. 5 prvih i spec. nagrada );
 • 2000.g. Zahvalnica muzičke škole iz Ilidže za pruženu pomoć i saradnju;
 • 2001.g. nagrada ”m.š. Živorad Grbić” za izuzetne rezultate;
 • 2005.g. nagrada CIA (Svetske konfederacije akordeonista) za doprinos razvoju, afirmaciji i interpretaciji na harmonici – odluka Generalne ansamblije kongresa održanog u Den Helderu u Holandiji, januara 2005.g.;
 • 2005.g. Plaketa za doprinos razvoju harmonike »Dani harmonike Srbije« u Smederevu. Smederevo, maja 2005.g.;
 • 2007.g. Priznanje Muzičke akademije  u Istočnom Sarajevu;
 • 2008.g. Priznanje Muzičke akademije  u Istočnom Sarajevu;
 • 2008.g. Zahvalnica m.š. »Živorad Grbić« iz Valjeva;
 • 2008.g.Zahvalnica Međunarodne letnje škole iz Žaleca, Slovenija;
 • 2009.g. Nagrada Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije za višegodišnje izuzetne pedagoške rezultate. Beograd, februara 2009.;
 • 2009.g. Nagrada Više lige akordeonosta sveta ( diploma i orden) za izuzetne zasluge i suštinski doprinos razvoju izvođačke umetnosti na harmonici – orden i diploma. Kijev, aprila 2009.g.;
 • 2009.g. Priznanje Muzičke akademije  u Istočnom Sarajevu;

Zoran Rakić se oprobao i kao kompozitor stvarajući etide i minijature za decu. Kruna tog rada je bila 2003.g. u Smederevu, kada je na takmičenju kompozitora  Dečija svita ”Priče iz šume” osvojila III mesto u konkurenciji kompozitora iz Jugoslavije, Repubke Srpske, Rusije, Ukraine i Kanade.

Zoran Rakić se uspešno bavim mentorstvom, radio je više recenzija stručne literature za harmoniku,  na izradi nastavnih planova i programa kao i izveštaje za izbor nastavnika i saradnika u akademska zvanja na fakultetima u Istočnom Sarajevu, Ljubljani, Cetinju i Nišu. Autor je brojne bibliografije. Prikuplja i sistematizuje podatke i rezultate iz oblasti harmonike. Od 2006.g. je dekan Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu.