Dr. Zoran Rakić

Dr. Zoran Rakić

Dobrodošli na zvanični sajt

profesor Dr. Zoran Rakić

profesor Dr. Zoran Rakić

Dr. Zoran Rakić se uspešno bavim mentorstvom,

radio je više recenzija stručne literature za harmoniku, na izradi nastavnih planova i programa.

Autor je brojne bibliografije. Prikuplja i sistematizuje podatke i rezultate iz oblasti harmonike.

Od 2006.g. je dekan Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu.