Literatura

LITERATURA ZA HARMONIKU:

Još od svoje srednje škole  Zoran Rakić se interesuje za probleme u oblasti metodike, a pogotovo rada na bajanu (harmonici dugmetari), koji tada nije bio prisutan u srpskom muzičkom školstvu.

Interesantno je da je prvi u Srbiji prešao sa klavirske harmonike da svira na dugmetari 1984.g. Za vreme studija stiče dragocena znanja u ambijentu izuzetnog  umetničkog i pedagoškog naboja fakulteta.

Sa svojim profesorom, inače uvaženim metodičarem, dekanom fakulteta prof. B.M.Jegorovim počinje konsultacije koje i dovode do stvaranja diplomskog rada ”Škola za harmoniku”.

U Jugoslaviji je ovaj rad bio sveobuhvatno obrađen, proširen, dopunjen i dobija svoje lice udžbenika za harmoniku za učenike svih razreda osnovne muzičke škole:

 • ”Harmonika za I razred ŠOMO”.-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva , Beograd.1997.g. I izdanje i 2007.g. II izdanje.;
 • ”Harmonika za II razred ŠOMO”.-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.1998.g..;
 • ”Harmonika za III razred ŠOMO”.-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.1999.g..;
 • ”Harmonika za IV razred ŠOMO”.-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva , Beograd.1999.g.;
 • ”Harmonika za V razred ŠOMO”.-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.2000.g..;
 • ”Harmonika za VI razred ŠOMO”.-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.2000.g..

Dr. Zoran Rakić priredio je i objavio sledeće zbirke, stručnu  i teorijsku literaturu:

 • ”Zbirka etida za harmoniku za učenike srednje škole”.-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.2001.g..;
 • ”Akademska harmonika”. Akademija lepih umetnosti, Beograd.2001.g.;
 • ”Harmonika na koncertnoj sceni”. Muzička akademija, Srpsko Sarajevo.2000.g.;
 • ”Harmonika-album za mlade”. Muzička akademija,Srpsko Sarajevo.2001.g.;
 • ”Hrestomatija za harmoniku”. Zavod za udžbenike, Srpsko Sarajevo.2002.g.;
 • »Harmonika – kratak pregked istorijskog razvoja«. Srpsko Sarajevo: Muzička akademija, 2004.g.;
 • »Harmonika u sistemu srpskog muzičkog školstva« . Srpsko Sarajevo: Muzička akademija, 2004.g.;
 • »Takmičenja i originalno atvaralaštvo kao faktori akadevuzacije harmonike«. Beograd: Akademija lepih umetnosti/Fakultet za scensku i primenjenu umetnost, 2004.g.;
 • »Kompozicije za harmoniku«. Istočno Sarajevo: Univerzitet u Istočnom Sarajevu/Muzička akademija, 2007.g..
 • »Koncertni repertoar za harmoniku 1«. Istočno Sarajevo: Univerzitet u Istočnom Sarajevu/Muzička akademija, 2008.g..

Na predlog Ministarstva prosvete zajedno sa koleginicom Poznić Danijelom, Zoran Rakić je radio na izradi nastavnog plana i programa za srednju školu i to za sledeće predmete(objavljeno u Službenom glasniku R.S.-prosvetni glasnik  za jul mesec 1996.g.):

-HARMONIKA za I,II,III i IV razred

-KAMERNA MUZIKA za I,II,III i IV razred

-ČITANJE S LISTA za I,II,III i IV razred

-ORKESTAR HARMONIKA

Autor je članaka ojavljenih u listu ”Harmonija ” i ”Music marketing” Zajednice muzičkih škola Srbije i Udruženju muzičkih i baletskih pedagoga Srbije.

Ovde možete pogledati KOMPLETAN SPISAK LITERATURE ZA HARMONIKU