Biografija

Dr. RAKIĆ  ZORAN, vanredni profesor

BIOGRAFSKI   PODACI

Rakić Zoran rođen je 11.03.1965.godine u Smederevu.

Osnovnu muzičku školu završio je 1980.g. u klasi stručnog učitelja Milana Tomića u muzičkoj školi ”Dr.Miloje Milojević” u Kragujevcu. Kao učenik osnovne muzičke škole dobitnik je više nagrada i priznanja na domaćim i međunarodnim takmičenjima i festivalima.

Srednju muzičku školu završio je uporedo sa Kragujevačkom gimnazijom 1984.g. u klasi profesora Radomira Tomića u muzičkoj školi ”Dr.Miloje Milojević” u Kragujevcu.

U toku svog školovanja beleži zapažene rezultate i nastupe, kako na takmičenjima, tako i na solističkim koncertima u Kragijevcu i Čačku. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja (1983.g. izabran je za predstavnika Jugoslavije na Svetskom trofeju u Karakasu).

Dve godine (1982. i 1983.) priprema i vodi emisiju ozbiljne muzike na talasima Radio Kragujevca.

1985.g. Zoran Rakić započinje studije na Konzervatorijumu ”P.I.Čajkovski” u Kijevu u klasi profesora Valerija. S. Panjkova.

1987.g. studije harmonike nastavlja na Muzičko-pedagoškom institutu ”Gnjesinih” u Moskvi u klasi redovnog profesora i dekana fakulteta Borisa. M. Jegorova.

1990. godine studije uspešno završava. Kao student osvojio je treće mesto na međunarodnom takmičenju u Sent e tjenu u n Francuskoj kategorija kamerne muzike). Iste 1988.g. priredio je koncerte u Parizu i Moskvi.

Diplomski ispit koji brani pred državnom komisijom SSSR-a je ”Škola za harmoniku”. Rad biva odbranjen najvišom ocenom uz vrlo pozitivno mišljenje komisije i glavnog rezenzenta prof. Fridriha R. Lipsa. Iste godine, po povratku iz Rusije, Zoran Rakić počinje sa radom u muzičkoj školi ”Kosta Manojlović” u Zemunu. Od samog početka beleži uspehe u radu, a na predlog direktora organizuje predavanje ”O profesionalizaciji rada u muzičkim školama”. Iste godine učenici priređuju koncerte u Pančevu i Beogradu.

1994.g. Zoran Rakić završava magistarske studije na istom fakultetu u klasi Borisa M. Jegorova.

Uporedo sa magistarskim studijama  uspešno završava i dve godine studija na Pravnom fakultetu, odsek za međunarodno pravo na ”Ruskom otvorenom univerzitetu” u Moskvi.

Od 1995.g. pa u narednih sedam godina obavljao je dužnost šefa odseka  harmonike u m.š. ”Kosta Manojlović” u Zemunu. Bio je član umetničke komisije nastavničkog veća škole.

Od 1999. godine predaje harmoniku i kamernu muziku na Fakultetu za scensku i primenjenu umetnost – »Akademija lepih umetnosti« u Beogradu i Muzičkoj akademiji u Srpskom Sarajevu, a od 2002.g. i na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, gde je kraći period obavljao duznost upravnika Odseka za muzicke studije.

Od 2002.-2004.g zavrsava doktorske studije na Ruskoj nacionalnoj akademiji muzike »Gnjesinih« u Moskvi odbranoim disertacije na temu: »Osobenosti istorijskog razvoja kulture hartmonike u Srbiji« 21.09.2004.g. pod mentorstvom akademika profesora doktora Mihaila J. Imhanjickog.

Autor je više udžbenika.